مهدی، یادته همین چند هفته پیش بود که برات ازگروه سرود بچه‌های شاهد آباده گفتم؟ گفتم مدت‌ها سرودهای آن‌ها ورد زبان هم‌کلاسی‌های من در دبستان بود؟ حالا امشب و بعد از این همه سال تصادفی روی یکی از وبلاگهای لیست زمانه کلیک کردم و ببین چه پیدا کردم؛ مجموعه‌ای از کارهای همان گروه معروف، بچه‌های آباده، داغ‌دیده‌های جنگ، یکی از همین جنگ‌های مقدس.
این همان سرود معروفه، صدای نصر اصفهانی، تک خوان گروه سرود مدرسه شاهد12 را هنوز یادمه وقتی با بغض این سرود را می‌خواند.
(ویدیو را هم از طریق همان وبلاگ پیدا کردم، ممنون از صاحب آهستان )

2 comments:

من و تو آشناي سالهاي مشترك بوديم

This comment has been removed by the author.

» نظر شما چیست؟

Template Designed by Douglas Bowman - Updated to New Blogger by: Blogger Team
Modified for 3-Column Layout by Hoctro, a little change by PThemes