چند سال پیش در نمایشگاه کتاب تهران کتاب "پایین آمدن درخت از گربه"‌ را خریدم. نمی‌دونم چی در این ترکیبِ بامزه‌ پایین آمدن درخت از گربه هست که من اینقدر ازش خوشم آمده و الان چند ساله هروقت یادش می‌افتم کلی می‌خندم. چند بار تا حالا بالا رفتن گربه از درخت را دیدی؟ هیچ‌وقت فکر کرده بودی شاید روزی هم درخت از گربه پایین بیاد؟ کلا کاریکلماتورهای پرویز شاپور را دوست دارم، تنها ایرادِ کار اینه که معمولا کاریکلماتورها را فله‌ای می‌فروشند و تو باید خودت خوب‌هاش را سوا کنی.
.
این مصاحبه خاطره کتاب را زنده کرد، لینکش را هم از طریق هفتان دیدم.
.
Template Designed by Douglas Bowman - Updated to New Blogger by: Blogger Team
Modified for 3-Column Layout by Hoctro, a little change by PThemes