نه که این وبلاگ‌صاحاب دست توانا و همتِ اعلایی در وبلاگ‌نگاری داشت، در یک اقدام انقلابی تصمیم گرفت به نیابت از مرحوم میرزا ملکم خان وبلاگ دیگری هم راه اندازی کنه. پس خانهدار و بچهدار به سوی این وبلاگ بشتابید که غفلت موجب پشیمانی است.1 comments:

خُب پس در همين ابتدا علاقه‌ي خودمان را به تحكيم روابط‌مان اعلام مي‌كنيم.

» نظر شما چیست؟

Template Designed by Douglas Bowman - Updated to New Blogger by: Blogger Team
Modified for 3-Column Layout by Hoctro, a little change by PThemes