بدینوسیله اعلام میکنیم از خواندن این نوشته آقای عابرپیاده و دیدن این آلبوم عکس ابشان بسیار محظوظ گشته و مراتب سپاسگزاری خود را اعلام میکنیم. لازم به ذکر است توضیحات ایشان درباره مهرماه زاینده رود و خلوتی شهر و کم فروشی خورشید در این ماه همراه با عکسهایی از صفه و چنار و کلاغ و تخت فولاد و مسجد و آخوند، من را میبره کوچه به کوچه، باغ انگوری باغ آلوچه!
.
.

2 comments:

salam dooste ghadimi ! be ye bazi davat shodi ( ba badjensie tamam goftam )

ای آقا این اصفهونیا اون ور دنیا هم دست از این قربون صدقه رفتن شهرشون بر نمی دارن.

» نظر شما چیست؟

Template Designed by Douglas Bowman - Updated to New Blogger by: Blogger Team
Modified for 3-Column Layout by Hoctro, a little change by PThemes