شنبه، 8 مهر، 1385

از انيس‌الدوله تا انوشه
آیا سفر توریستی به فضا مهم است؟
کمتر از 150 سال پیش ناصرالدین شاه در سفر اولش به فرنگ قصد داشت انیس‌الدوله سوگلی حرمسرا و سه نفر دیگه از زنان دربار را با خودش به پاریس ببره. اما انیس الدوله و همراهانش تا مسکو بیشتر نتونستند برند و به دلایل نا‌معلومی به ایران برگردانده شدند. اینکه دلیلش دقیقا چه بود مشخص نیست اما سه امکان مختلف برای این بازگشت ذکر شده؛
1- عده‌ای معتقدند به دلیل مخالفت علما بوده، و صدور فتوای حرمت سفر زن مسلمان به فرنگ باعث شلوغ شدن تهران شده. ظاهرا مسلمین ناموس اسلام را در خطر می‌بینند و حسابی شهر را به هم می‌ریزند.
2- عده‌ای دیگه معتقدند ناصرالدین شاه در راه مسکو متوجه میشه که در اروپا دنیا دست کیه و حوری‌های بهشتی آماده خدمت به قبله عالم هستند. حسابی آب از لب و لوچه‌اش آویزون میشه و ترجیح میده مزاحم نداشته باشه.
3-عده‌ای هم می‌گند در مسکو سران روسیه که گمان میکردند شاه ایران هم مثل سران بقیه دنیا آدمه، با ملکه سفر کرده، خواهان حضور ملکه در دیدارهای رسمی میشند. همراهان شاه هم توضیح میدند که این در اروپا رسمه و در سایر کشورها هم اتفاق خواهد افتاد و صد البته رگ غیرت همایونی ورم میکنه و دستور بازگشت نسوان صادر میشه.
هر کدوم از این سه فرضیه درست باشه اهمیت خیلی زیادی نداره. هریک که باشه نشون دهنده وضع اسفناک فرهنگ ایرانیه در برخورد با زنان کمتر از 150 سال پیش. توجه کنید این رفتاریه که با سوگلی شاه مملکت شده به قول امروزی‌ها با بانوی اول کشور. اون که وضعش این باشه وای به حال بقیه.
حالا نزدیک به 150 سال بعد از اون داستان یک زن ایرانی به فرنگ رفته و بلکه هم بیشتر! به فضا هم رفته اونهم تنها و بدون آقاشون. خب با این تاریخ و این سابقه حتما مهمه خیلی هم مهمه.
Template Designed by Douglas Bowman - Updated to New Blogger by: Blogger Team
Modified for 3-Column Layout by Hoctro, a little change by PThemes