جمعه، 7 اردىبهشت، 1386


فلو ان امرأ مسلما مات من بعد هذا أسفا ماکان به ملوما بل کان به عندی جدیرا. اگر مرد مسلمان بعد از شنیدن این قضیه از روی تأسف دق کند و بمیرد مورد ملامت نیست بلکه در نزد من کاری بس ارجمند است. (نهج البلاغه ج1 ص69 تحقیق شیخ محمد عبده)
جناب ولی امر مسلمین جهان سه بار صلوات و ظله العالی، این جمله را برای شما گفتند و گرنه ما که سالهاست از برکت وجود شما از مردی و مسلمونی هر دو استعفا دادیم.
لینک یوتیوب از کسوف، اگر هم یوتیوب فیل‌تره wmv از ملکوت ببینید

Template Designed by Douglas Bowman - Updated to New Blogger by: Blogger Team
Modified for 3-Column Layout by Hoctro, a little change by PThemes