جمعه، 18 خرداد، 1386


۱- پيام چنين بود: امام جان، ای‌کاش پس از شهادتم، مقداری از خاک زير نعلین شما را بر چهره خونینم می‌‌مالیدند تا در روز قيامت در پیشگاه خدا افتخار کنم که خاک زير پای امام بوده‌ام. (سيدحميد هاشمی، شلمچه، ۲۷/۱۰/۱۳۶۵)
۲- سه روزی است که سمینار کرامت انسان از نظر امام خمینی در حال انجام است... (+)
۳- همین ولاغیر

Template Designed by Douglas Bowman - Updated to New Blogger by: Blogger Team
Modified for 3-Column Layout by Hoctro, a little change by PThemes