خانه، ای خانهظاهرا فرمانده نیروهای آمریکایی در افغانستان در مصاحبه با نشریه‌ای درباره امور سیاسی و سیاست‌های آمریکا در افغانستان اظهارنظرها کرده، گویا که بعضی نظرهاش هم تند و تیز و گاهی تمسخرآمیز بوده. در نتیجه شبانه از افغانستان به کاخ سفید احضار شده و در یک ملاقات بیست دقیقه‌ای با رییس‌جمهور استعفا داده شده و رفته پی کار و زندگیش. خوب این‌ چیزها نه به حال و روز ما ربطی داره و نه در دایره علاقه‌مندی‌های ما می‌گنجه. اما قضیه آنجایی برای ما جالب شد که خواندیم آقای رییس‌جمهور اعلام کرده دلیل این برکناری اینه که وجود فرمانده‌ای که به خودش اجازه میده از این حرف‌ها بزنه و در این امور دخالت کنه میتونه تهدیدی برای اصل "کنترل نهادهای نظامی توسط غیرنظامی‌ها" باشه. توجه فرمودید که؟ کنترل نهادهای نظامی توسط غیرنظامی‌ها. این داستان همینجور الکی باعث شد ذهن بیمار ما بی‌خود و بی‌جهت یاد خانه و وطن و دخالت نظامیون در امور سیاسی و غیره و ذالک بیفته، دست خودمون که نیست، ذهنه و هزار درد و مرض.

1 comments:

اهميتي نمي دم كه كجاي زمين داره چه اتفاقي مي افته.
i'm a fucking crazy colorful clown who really don't care.

hey,
are u invisible for everyone?

i think something change in your life

» نظر شما چیست؟

Template Designed by Douglas Bowman - Updated to New Blogger by: Blogger Team
Modified for 3-Column Layout by Hoctro, a little change by PThemes