امروز تولد همخانه‌ای من بود و برای همین هم دوستانش به خانه ما آمده بودند؛ سه نفر چک، یک نفر اسلواک، یک ایتالیایی، دو مجارستانی، یک بلاروس، یک کانادایی، یک آمریکایی و یک ایرانی که من باشم. زندگی در هر شهر و هر کشوری مزایا و معایب خودش را داره. یکی از مزایای این کشور محیط متکثر و چندملیتیشه. گپ زدن با هم سن و سال‌های خودم که در بلوک شرق بزرگ شدند کار جالبیه، تشابه‌های توصیف‌هاشون از دوران کودکیشون با خاطرات کودکی دهه شصت ما گاهی حیرت‌انگیزه. بلاتکلیفی و آشفتگیشون و راضی نشدنشون در بزرگسالی هم کمابیش شبیه بزرگسالی کردن خود ماست. البته با این تفاوت که راه‌های شادی کردن و شاد بودن را خیلی بهتر از ما بلدند.

1 comments:

یکشنبه ات، کسالت بار نیست و این خودش خوش شانسی بزرگی است!ا

» نظر شما چیست؟

Template Designed by Douglas Bowman - Updated to New Blogger by: Blogger Team
Modified for 3-Column Layout by Hoctro, a little change by PThemes