.
این جریان اعتصاب بازارها و عقب‌نشینی دولت از قانون جدید مالیاتی هم حرف‌های زیادی برای گفتن داشت گر خوب بنگری. دماسنج خوبی بود که نشون بده بازار هنوز هم توان سازماندهی داره و هنوز هم تاثیرگذاره. پس اگر این همه سال صدایی ازش درنمیاد بیشتر به‌ علتِ نخواستن تغییر و راضی بودن به شرایط موجوده تا هر چیز دیگه. قابل توجه کسانی که گمان می‌کنند اصلاحات حداقل در دو سال اول پایگاه اجتماعی داشت و رای سال 76 خاتمی از خاستگاه اصلاح‌طلبی بود.
.

1 comments:

قانون پايستگي انرزش يادت هست؟ انژي از بين نمي ره فقط از حالتي به حالت ديگه تبديل مي شه، يا از جسمي به جسم ديگه مي ره....به نظرت در مورد احساس آدمها هم پايستگي صدق مي كنه؟

» نظر شما چیست؟

Template Designed by Douglas Bowman - Updated to New Blogger by: Blogger Team
Modified for 3-Column Layout by Hoctro, a little change by PThemes