امروز از طریق بالاترین این ویدیو را دیدم, ببینید و لذت ببرید که این سه خدای اصفهانی ( تاج و کسایی و شهناز) در جوار خدای شیرازی چه میکنند. من نوازنده تمبک را نشناختم کسی میدونه او هم از خدایگان هست یا نه؟
احتمالا چه حالی کردند اون شب اونهایی که چهارزانو پشت اینها روی پله ها نشستند. خوشا به حالشون.

3 comments:

دفعه قبل برای خانه روشنی خدمت رسیدیم پیام مان را خانه ی جدیدتان نپذیرفت، فرمودند اهل بلاگر نیستی و برو!!
خرسندیم که این بار بدون بلاگر شدن اهل شدیم!
خانه جدید مبارک!و چه نیکو سرایی شده اینجا، نشسته ایم به آرشیو خوانی :)
سرعت اتصال ما به پهنه ی مجازی خانه در حد تماشای تصویر متحرک نبود!
زیاده عرضی نیست ، شاد زی.

در فرنگستان خوش باشيد که اينجا جايتان خاليست.

با عرض پوزش کامنت قبلي مال بابا آرينا ميباشد و هرگونه دخل و تصرف خيالي نيست.

» نظر شما چیست؟

Template Designed by Douglas Bowman - Updated to New Blogger by: Blogger Team
Modified for 3-Column Layout by Hoctro, a little change by PThemes