پنجشنبه، 8 آبان، 1382


حذف حجاب در مدارس دخترانه تهران يک عضو کميسيون فرهنگی و اجتماعی شوراى شهر تهران گفت: "اين طرح هم اکنون در مرحله شناسايی مدارس دخترانه قابل استتار قرار دارد."الان سومين سال قرن بيست و يكمه ، دنيا از نظر علمي براي خودش مرزي قائل نيست و در مباحث نظري بحث هاي مدرنيته را تاريخ گذشته ميدونه ، اما در مملكت ما ، اون هم در پايتختش كه فضاي حاكم بر اون با بقيه كشور فاصله قابل توجهي داره ، شوراي شهر داره مدارس دخترانه را “ استتار “ ميكنه !
من فكر ميكردم اين آقاي چمران رييس شوراي شهر فقط ريشش شبيه برادرشه ولي انگار اين هم در حال و هواي جنگ سير ميكنه ! اي كاش اين عضو كميسيون فرهنگي از خودش ميپرسيد قراره چي را استتار كنند ؟ توپ ؟ تانك ؟ انبار مهمات ؟ آخه آدم خوب، مرد مومن مگه اينجا ميدان جنگه ؟ استتار يعني چه ؟ خوب جهت اطمينان بيشتر يك ميدان مين هم دور مدارس دخترانه درست كنيد

كاش فكر ميكرديم اصلا قرار نيست توپ و تانك ها را از چشم دشمن استتار كنيم قراره نصف جامعه را از نصف ديگه اش استتار كنيم ، كاش كمي فكر ميكرديم كه اينكار چقدر زشته ،چقدر براي هر دو نيمه جامعه برخوردنده است. تازه خوشحال هم هستيم كه داريم به دخترها يك امتياز ميديم
راستي يه مدرسه قابل استتار خوب سراغ نداريد ؟
Template Designed by Douglas Bowman - Updated to New Blogger by: Blogger Team
Modified for 3-Column Layout by Hoctro, a little change by PThemes