دوشنبه، 28 اسفند، 1385


دیشب یک پیرمرد راننده تاکسی هندی که پیرمرد خوش‌اخلاق و خوش‌صحبتی بود بعد از اینکه دو سه باری قول گرفت که جواب سوالش را صادقانه بدم پرسید آیا از اتفاقی که برای صدام و عراق افتاد خوشحال نیستم؟ جواب من این بود که درباره صدام چرا هستم اما در مورد عراق نه. پرسید چرا مگه شما سالها با اونها در جنگ نبودید و جواب من این بود که در اون جنگ احمقانه رهبران ما هم به اندازه صدام مقصر بودند و مردم عراق به اندازه مردم ایران پس از بلایی که داره سر عراق میاد نمی‌تونم خوشحال باشم.
جالبه که خیلی‌ها اینجا فکر میکنند اگر ایران امروز در کار عراق سنگ‌اندازی میکنه به خاطر انتقام جنگ هشت‌ساله ایران و عراقه. حتی مادلین آلبرایت ده روز پیش وقتی اشاره‌ای به نقش ایران در عراق و اهمیت حضورش در اجلاس بغداد میکرد گفت هرگز فراموش نکنید که در دهه نود عراق به ایران حمله کرد و جنگی در گرفت که بیش از یک میلیون نفر کشته داشت و حالا عراق تجزیه و تضعیف شده و ایران در حال حاضر نفوذی داره که برای قرن‌ها در اون منطقه نداشته. سخنرانی آلبرایت را میتونید اینجا بشنوید

Template Designed by Douglas Bowman - Updated to New Blogger by: Blogger Team
Modified for 3-Column Layout by Hoctro, a little change by PThemes