سه شنبه، 24 شهريور، 1383
ما نیز مردمیم؟!

شنیدن خبرهای تکان دهنده برای ما اونقدر تکراری و عادی شده که دیگه بکار بردن لفظ تکان دهنده "به دیگر گونه وجهی" مضحک به نظر میرسه. مثل زباله‌گردهايی شديم که ديگه بوی گند زباله را احساس نمی‌کنند. تنها سلاح دفاعی ما شده بی‌تفاوتی.
راستی اگه اعدام يک بچه 16 ساله با حکم رسمی دادگاه و تاييد حکم در يک دادگاه عالی در یک کشور دیگه اتفاق افتاده بود واکنش‌ها همين بود که در جامعه ما اتفاق افتاد؟ من مطمئنم اين جريان حداقل در 40-50 کشور دنيا می‌توانست به یک جنجال بزرگ تبديل بشه و حداقل پيامد آن تغييرات اساسی در سيستم قضايي اين کشورها باشه. اما در جامعه ما بدنه جامعه کاملا بی‌تفاوته و نهايت واکنش ما مردم لعل و نفرينه حکومتيانه اصلا بی‌خيال که " نفرين اولين پيام‌آور درماندگی است" نه اصلا انتظار جنجال و داد و قال اون هم با وجود يک حکومت قرون وسطايی ندارم ولی اين رای در جامعه ما حتی به اندازه رای داورهای کشتی علیرضا حيدری در المپيک هم بحث ايجاد نکرد و بازتاب نداشت. بجز چند حقوقدان و فعال حقوق کودکان حتی هيچ‌کس نپرسيد بالاخره اين معدوم واقعا چندسالش بود؟ چرا اعدام شد؟ زنای محصنه يعنی چه؟ و .....
حساب حقوقدانهای معدودی را که به اين حکم اعتراض کردند از بقيه بايد جدا کرد چرا که اون‌ها کار هر روزی خودشون را انجام دادند. چند نفر از بیرون دايره حقوق و قضاوت به چنين خبری واکنش نشون دادند؟ چند دکتر و مهندس و تحصيلکرده ديگه؟
فقط ليست خلاصه خبرهای 10 روز گذشته ايران را نگاه کنيد؛
بازداشت 80 نفر از جمله 10 کشيش در کرج
بازداشتهای اخير اداره اماکن، 6 روز بدون تحول
بازداشت فعالان اينترنتی
بازداشت سعيد مطلبی
بازداشت پسر يک نماينده مجلس
برخورد با بد حجاب‌ها
تکذيب خبر اجرای حکم کبری رحمانپور در روزهای آینده
بازگشت عليجانی، رحمانی و صابر به زندان
.
.
.
راستی وقتی خبرهای 10 روز مملکتی اين‌ها باشه آيا ميشه غير از بی‌تفاوتی به زشتی‌ها راهی برای بقا پيدا کرد؟ تازه همه اين ها فقط زشتي‌های حکومته. از زشتيهای هر روزه خودمون بگذريم که به دروغ‌ گويی، زد و بند، حقه بازی و دزدی چنان خو کرديم که تبديل به مهارت‌های کاريمون شدند. بگذريم از عقده‌های سربسته درونمون که جا و بيجا دنبال خالی‌کردنشون هستيم و از خيلی چيزهای ديگه بگذريم که ظاهرا چشم بستن موجه ترين کار ممکنه !

" نه عادلانه نه زيبا بود
جهان
پيش از آنکه ما به صحنه بر آييم
به عدل دست نا يافته انديشيديم
و زيبايی
در وجود آمد "
Template Designed by Douglas Bowman - Updated to New Blogger by: Blogger Team
Modified for 3-Column Layout by Hoctro, a little change by PThemes