چهارشنبه، 22 بهمن، 1382

هله , عاشقان , بشارت كه نماند اين جدايي
برسد وصال دولت , بكند خدا خدايي
1- چند روز تعطيلي هم عجيب در روحيه آدم مؤثره و ما نمي دونستيم !
- بوي عيد را از حالا ميشه احساس كرد، واقعا بويي بهتر از اين بو سراغ ندارم 3-
وقتي آدم توي صفحه هاي وب فارسي پرسه ميزنه ميبينه چه دلايل خوب و موجهي ميتونه براي ناراحت و افسرده بودن پيدا كنه، چه دراخبار، چه در سايتهاي هنري و چه در وبلاگها ، حالا خوبه اينجا خواننده نداره چون واقعا همين وبلاگ هم بوي افسردگي ميده 4-
پ لطفا به اين سوال جواب بديد
راستي چي اونقدر ارزش داره كه من براش روح خودم را آزرده كنم ؟
پس من چقدر ارزش دارم ؟
5- در كمال فروتني ميگم من خيلي مهمم ، درست به اندازه همه ديگران حتي اونايي كه دوستشون دارم
Template Designed by Douglas Bowman - Updated to New Blogger by: Blogger Team
Modified for 3-Column Layout by Hoctro, a little change by PThemes