پنجشنبه، 21 تير، 1386

چرا که نه
مدت‌هاست اینجا شده محل شکایت و دلتنگی، اکثرا روزهای بد و روزهای کج‌خلقی و ناراحتی من اینجا بازتاب داشته. اینجور وبلاگ‌نویسی برای منی که می‌نویسم تا ردپای ذهنم جایی ثبت بشه و یادم بمونه از کجا اومدم و کجا رفتم کار درستی نیست. به هر حال قطعا در این مدت روزها و لحظه‌های خوبی هم داشتم که باید اینجا می‌بود و نیست.
امروز روز عجیبی برای من بود، عجیب برای اینکه سه اتفاق جداگانه که هر کدوم به تنهایی میتونه یک روز معمولی را تبدیل به یک روز خوب بکنه همزمان برام اتفاق افتاد. البته دوتاش در حد وعده بود و تا عملی بشه هنوز خیلی راهه. اما به هر حال امروز روز خوبی بود. اینها را ‌نوشتم که مدیون این وبلاک از دنیا نرم.
پی‌نوشت بی‌ربط: کاش آپدیت می‌کردی
Template Designed by Douglas Bowman - Updated to New Blogger by: Blogger Team
Modified for 3-Column Layout by Hoctro, a little change by PThemes