نوشته آق بهمن را راجع به حواشی اتفاقات دانشگاه کلمبیا و تشبیه‌ دوستش را قبول دارم. دچار وضعیت احمقانه‌ای شدیم که باید از چیزی دفاع کنیم که عمیقا باهاش مخالفیم. بعد تازه اگه خدای نکرده در این دفاع موفق بشی و طرف را قانع کنی که نه بابا اینطوری‌ها هم نیست، باید دوباره شروع کنی خلافش حرف زدن و بگی که اتفاقا اینطوری‌ها هم هست! خلاصه اینکه بد وضعی شده. دوست افغانی دارم که دیروز می‌گفت از رفتار رییس دانشگاه کلمبیا "متاثر" شده و من مونده بودم چه جوابی باید بدم که مرزبندیم با دو طرف حفظ بشه.

در وبلاگ‌های بعضی ایرانی‌ها مخصوصا بعضی ساکنین آمریکا (+،+) دیدم که بدجوری از رفتار و تبلیغات آمریکایی‌ها درباره احمدی نژاد عصبانی هستند. شاید کمی هم حق داشته باشند، ولی واقعیت تلخ اینه که اگرچه هنوز جنگ نظامی شروع نشده اما جنگ روانی و تبلیغاتی مدتهاست که شروع شده. اتفاقا هدف احمدی نژاد هم از این سفر فقط بهره‌برداری تبلیغاتی بود. حریف هم با تمام قوا جوابش را داد.

دوستان عصبانی ما که به بعضی جواب‌های نسبتا منطقی رییس جمهورمون دلخوش کردند و از رفتار آمریکایی‌ها ناراحتند فراموش می‌کنند که دو طرف صرفا دارند بازی تبلیغاتی می‌کنند و تنها چیزی که اهمیتی نداره محتوای حرف‌های زده شده است. شما مطمئن باشید حتی اگر احمدی نژاد از روی متن سخنرانی خود بوش هم روخونی می‌کرد، تفاوت چندانی در واکنش آمریکایی‌ها نداشت. تنها چیزی که این وسط باقی می‌مونه افسانه بی‌طرفی رسانه‌ها و دانشگاه‌هاست که اون هم افسانه است دیگه، شرح و تفصیل نمی‌خواد.
Template Designed by Douglas Bowman - Updated to New Blogger by: Blogger Team
Modified for 3-Column Layout by Hoctro, a little change by PThemes